Bu site emekli olmuştur. Arşiv amaçlı olarak BT AKADEMİ sponsorluğunda yayın hayatına devam etmektedir.
C#nedir?com
 
YAZAR HAKKINDA
Ahmet Faruk Nacaroğlu
Ahmet Faruk Nacaroğlu
http://www.csharpnedir.com/
İletişme geçmek için tıklayın.
40 Makalesi yayınlanmakta.
Yazar hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Yayınlanan diğer makaleleri için tıklayın.
İlgili etiketler: derleme kullanici makalede merhaba metadata metodu niteligi nitelik nitelikleri niteliklerin program public sayede static string C# / VC#/.NET Ahmet Faruk Nacaroğlu
 
YAZI HAKKINDA
Türü : Makale
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
Seviyesi : Orta
Kategori : C# / VC#/.NET
Yayınlanma Tarihi : 20.6.2005
Okunma Sayısı : 48873
Yorum Sayısı : 2     yorum yaz
Site İçi AramaSİTE İÇİ ARAMA
Üye Girişini AçÜye GİRİŞİ
Üye girişi için tıklayın.
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Beni her zaman hatırla
Bir hafta boyunca kullanıcı bilgilerinizi kullanıcı çıkışı yapana kadar hatırlar. (Paylaşılan bilgisayarlarda önerilmez.)
 
Şifremi / Kullanıcı Adımı unuttum.
 
.net TV RSS Serbest KÖŞE (?)
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
emre TAŞ
Silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
Makale Gönder Bende Yazmak İstiyorum
.net TV RSSBlogroll
Turhal Temizer
Conda install environment.yml Package 19.6.2024
Turhal Temizer
Mac OS/X Removing CUDA 19.6.2024
Burak Selim Şenyurt
Rust, WASM, Web Api ve Can-Ban Board ! 19.6.2024
Burak Selim Şenyurt
Kurumsal Yazılımcının Oyun Geliştirme ile İmtihanı 19.6.2024
  Diğer Herşey
Sponsorlar
BT Akademi
Medya Portakal
Video Hosting Sponsoru
Csharpnedir.com bir Ineta üyesidir
Uzman Abi
Her Yönüyle C# - Sefer Algan
C#'ta Nitelikler (Attributes)
 
Kapat
Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle Arkadaşıma Gönder MySpace Del.Ico.Us Digg Facebook Google Mixx Reddit StumbleUpon
Bu makalede C# dilinde Niteliklerin nasıl kullanıldıklarını birlikte örneklerimizle öğreneceğiz.

.NET Uygulamalarında temel olarak; program kodu, veri ve metadata olunur. Metadata veri hakkında veri olarak tanımlanır ve programın binary dosyalarının (exe veya dll gibi)içine gömülür. Program kodu, assembly ve veri tipleri, metotlar vs.. hakkında metadataları .NET platformda bulmak mümkündür.

Nitelikler(Attributes) ile programlarımıza ve onun elemanlarına derleyici direktifleri(compiler instructions) ve diğer metadata bilgilerini ekleyebiliriz. Nitelikleri ILDasm ile okuyabilir/görebiliriz. Bu sayede C# dilinin kendisini de genişletebiliriz. Bunun nasıl yapıldığı makalenin ilerleyen kısımlarında örnekler ile inceleyeceğiz.

Nitelikler aslında C# veya .NET’teki diğer nesneler gibi birer nesnedir. İki tür nitelik bulunmaktadır; birincisi CLR içinde gelen niteliklerdir. Diğeri ise programcının kendisinin oluşturduğu niteliklerdir. Niteliklerin program içinde değişik elemanlara ait olabileceklerini söylemiştik.

C# dilinde;

 • Sınıflara,
 • Sınıf üyelerine( alanlar, metotlar, özellikler, indeksleyiciler, yapılandırıcılar, yıkıcılar),
 • Yapılara,
 • Arayüzlere,
 • Arayüz elemanlarına( metotlar, özellikler, olaylar, indeksleyiciler),
 • Enumarasyonlara ve üyelerine
 • Delegelere
uygulanmak üzere nitelikler tanımlayabiliriz. Tanımlanan nitelikleri kullanırken onları köşeli parantezler ,[NitelikIsmi] gibi, içinde belirtiriz.

En basit nitelik kullanımı örneği olarak C#’da konsol uygulaması projesi verebiliriz.

/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
    //
    // TODO: Add code to start application here
    //
}
Yukarıdaki kod içerisindeki [STAThread] niteliği Main fonksiyonuna yugulanmak üzere tanımlanmıştır. Bu sayede Main() metodumuz herhangi bir COM tabanlı kod çalıştırılmadan önce COM Single Thread Apartment’ına (STA) girmesi gerektiği derleyiciye bildiriliyor.

Nitelikler parametrik olarak tanımlanmış olabilir. Niteliklere parametre aktarmak parametreleri nitelik isminden sonra parantez içinde yazarız:

[NitelikIsmi(parametre)]

Nitelik isimlerinde ilginç bir hususu da burda belirtmek gerekiyor. Normalde nitelik isimlerinde "Attribute" sonek (suffix) bulunur. Örnek [ObsoleteAttribute] niteliğini verebiliriz. Fakat "Atrribute" sonekini belirtmeden nitelikleri kullanmamız mümküdür( [Obsolete] gibi ).

Niteliklerin tanımını, hangi amaçlarla kullanıldıklarını öğrendikten sonra .NET içinde varsayılan olarak gelen niteliklerin çok kullanılanlarını incelemeye geçebiliriz. Ancak bu noktada şunu vurgulamak gerekir ki, nitelikler sadece C# diline has bir özellik değildir. Diğer .NET uyumlu diller de nitelikler tanımlanabilir ve kullanılabilir.

.NET Framework Nitelikleri Örnekleri
.NET sınıf kütüphanesinde yüzlerce nitelik sınıfları bulunmaktadır. Bunların tamamını burada incelememiz mümkün değildir. Hepsi kullanıldıkları yerlerde anlamlanıyorlar. Mesala COM interop ile ilgili işlemleri yaparken kullanılan sınıflarla birlikte 20’nin üzerinde nitelik tanımlanmıştır. COM interop konularını anlatan makale, kitap veya MSDN dökümantasyonlarında bunları nerde nasıl kullanılacakları tek tek detaylı biçimde açıklanmıştır.

1. System.Diagnostics.ConditionalAttribute
Sadece metotlara uygulanan ConditionalAttribute ya da kısaca Conditional niteliği; program kodu içindeki belirli bir metodu derlerken koda dahil edip etmeyeceğimizi bildirmek için kullanılır. Bunun için derleyiciye derleme sırasında geçilen define parametresinden faydalanırız. İsterseniz Conditional niteliğinin nasıl kullanıldığına dair bir örnek yapalım.

using System;
using System.Diagnostics; namespace Conditional_Attribute
{
    public class TestSinifi
    {
        public void Metot_A()
        {
            Console.WriteLine("Metot_A’dan merhaba dünya !");
        }

        [Conditional("DEBUG")]
        public void Metot_B()
        {
            Console.WriteLine("Metot_B’den merhaba dünya !");
        }
        public void Metot_C()
        {
            Console.WriteLine("Metot_C’den merhaba dünya !");
        }
    }

    class ConditionalAttributeProgram
    {
        public static void Main()
        {
            TestSinifi myTestSinifi = new TestSinifi();

            myTestSinifi.Metot_A();
            myTestSinifi.Metot_B();
            myTestSinifi.Metot_C();
        }
    }
}

Yukarıdaki programınız konsol uygulaması olup iki sınıf içermektedir: TestSinifi ve ConditionalAttributeProgram. TestSinifi’nda üç adet metot tanımı yapıyoruz. Bunlardan Metot_B’ye [Conditional("DEBUG")] niteliğini ekledik. Diğer sınıfta ise sadece Main() metodu bulunmaktadır.

Önce programımızı aşağıdaki gibi derleyelim:

csc ConditionalAttributeProgram

Derlenen kodu çalıştırdığımızda şu şekilde bir sonuç elde ederiz:

Metot_A’dan merhaba dünya !
Metot_C’den merhaba dünya !

Ama bir saniye, biz Main() metodu içinde Metot_A(), Metot_B() ve Metot_C()’yi çağırdık. Fakat Metot_B() çağrımız dikkate alınmadı. Sebebi ise Metot_B() ’ye eklediğimiz [Conditional("DEBUG")] niteliğini eklememiz ve derlememe işlemini Debug mod yerine Release modda yaptık. Eğer kodumuzu

csc /d:DEBUG ConditionalAttributeProgram

veya

csc /define:DEBUG ConditionalAttributeProgram

şeklinde derleyip derleyip çalıştırırsak şöyle bir çıktı elde ederiz:

Metot_A’dan merhaba dünya !
Metot_B’den merhaba dünya !
Metot_C’den merhaba dünya !

Sonuç olarak derleme işleminde "DEBUG" sembolu eklemezsek, kod içindeki [Conditional("DEBUG")] niteliği ile işaretlenmiş metotları derleyeyici dikkate almıyor.

Sizlerde isterseniz kendi özel sembollerinizi kullanarak derleme işlemi üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. Mesela TEST sembolü ile test kodunu yazdığınız metot(ları) deneyebilirsiniz.

2. System.SerializableAttribute
Serializable niteliği sınıflara uygulanır ve sınıfın verilerinin sabit disk veya başka bir depolama birimine serileştirilebileceğini belirtir. Bu sayede sınıf içindeki tüm alanlarını serileşebilir olarak işaretlenir. Eğer bir takım sınıf verilerini serileştirmek istemiyorsak bunları NonSerialized niteliği ile işaretleyebiliriz.

Serializable niteliğinin nasıl kullanabileceğimize dair tam örnek program kodumuz ise:

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

namespace SerializationAttributeProgram
{
    [Serializable()]
    public class Kullanici
    {
        public string ismi;
        public string email;
        public string telefon;

        //Serileştirmek istemediğimiz sınıf alan
        [NonSerialized()] public string parola;

        public Kullanici(string Ismi, string Email, string Telefon, string Parola)
        {
            this.ismi = Ismi;
            this.email = Email;
            this.telefon = Telefon;
            this.parola = Parola;
        }

        public Kullanici()
        {
        }

        public void Serilestir()
        {
            Stream streamYaz = File.Create("KullaniciKaydi.bin");
    
            BinaryFormatter binaryYaz = new BinaryFormatter();

            binaryYaz.Serialize( streamYaz, this );
            streamYaz.Close();
        }

        public static Kullanici DeSerilestir()
        {
            Stream streamOku = File.OpenRead("KullaniciKaydi.bin");

            BinaryFormatter binaryOku = new BinaryFormatter();

            Kullanici yeniKullanici = new Kullanici();
    
            yeniKullanici = (Kullanici)binaryOku.Deserialize(streamOku);
            streamOku.Close();

            return yeniKullanici;
        }

        public override string ToString()
        {
            string strReturn = " Ismi: " + this.ismi + "\n";

            strReturn += " Email: " + this.email + "\n";
            strReturn += " Telefon: " + this.telefon + "\n";
            strReturn += " Parola: " + this.parola + "\n";

            return strReturn;
        }
    }

        public class SerializationAttributeProgram
        {
            public static void Main()
            {
                Kullanici kullanicim = new Kullanici("Ahmet Faruk", "[email protected]",
                     "0555-6663399", "parolam");

                Console.WriteLine(" Serileştirmeden önce kullanıcım: ");
                Console.WriteLine( kullanicim.ToString() );
                Console.WriteLine(" ----------------------------------------------- ");

                kullanicim.Serilestir();

                Kullanici yeniKullanici = Kullanici.DeSerilestir();
                Console.WriteLine(" DeSerileştirmeden sonra kullanıcım: ");
                Console.WriteLine( yeniKullanici.ToString() );

                Console.ReadLine();
            }
        }
}

Yukarıdaki kodda iki sınıfımız bulunmaktadır. Birincisi Kullanici ve ikincisi SerializationAttributeProgram sınıflarıdır. Kullanici sınıfında iki tane yapılandırıcı (biri varsayılan diğeri parametrik), Serilestir(), DeSerilestir() ve ToString() metotları bulunmaktadır.

SerializationAttributeProgram sınıfı ise sadece Main() metodu içermektedir ve sadece Kullanici sınıfını test etmek içindir. Kodu derleyip çalıştırdığımızda şu sonucu alırız:Dikkat ederseniz Kullanici sınıfı [Serializable()] ile işaretlenmiş. Fakat, ToString() metodunda parola verisi de sonuç olarak geri döndürüldüğü halde, DeSerileşmiş kullanıcı kaydında parola boş olarak görünüyor? Çünkü parola alanını biz [NonSerialized()] niteliği ile işaretledik!

3. System.ObsoleteAttribute
Bu makalede son olarak Obsolete niteliğini inceleyeceğiz. Program kaynak kodunda varolan bir kod elemanın artık kullanılmayacağı durumlarda onu koddan silmek yerine [Obsolete] niteliği ile işaretleyebiliriz. Bu nitelik assembly dışında tüm kod elemanları için kullanılabilir. Obsolete niteliğinin Message(string) ve IsError(bool) olmak üzere iki tane özelliği parametre ile niteliğe geçirilebilir. Varsayılan olarak IsError false değeri alır ve uyarı(Warning). Eğer IsError özelliğini true yaparsak derleme zamanında hata olarak karşımıza çıkar. Message özelliği ise niteliğin tanımlanma sebebini içerebilir ve bu hata/uyarı mesajında görüntülenir.

using System;

namespace ObsoleteAttributeProgram
{
    class ObsoleteAttributeProgram
    {
        [STAThread]
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine( ObsoleteAttributeProgram.MerhabaDunya() );
            Console.ReadLine();
        }

        [Obsolete("MerhabaDunya metodu artık kullanılmıyor", false )]
        public static string MerhabaDunya()
        {
            return ("HelloWorld");
        }
    }
}

Yukarıdaki kodu derlediğimizde derleyici aşağıdaki gibi bir uyarı verecektir:Bu makalede C# niteliklerinin temellerini ve .NET sınıf kütüphanesinde bulunan bir kaç niteliği örneklerle inceledik. İlerleyen makalelerde kendi niteliklerimizi yazmayı inceleceğiz.

Makaledeki örnek kodları indirmek için tıklayınız

Makale:
C#'ta Nitelikler (Attributes) C#, Visual C# ve .NET Ahmet Faruk Nacaroğlu
 • Yazılan Yorumlar
 • Yorum Yaz
NİS
10
2010
güzel makale ama şu serializable da kafam çok karıştı :D
AĞU
1
2006
çok yararlı ve nalışır olmuş
Sayfalar : 1 
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi için tıklayın.
Üye değilseniz Üyel Ol linkine tıklayarak üyeliğinizi hemen başlatabilirisniz.
 
 • Bu Konuda Son 10
 • Eklenen Son 10
 • Bu Konuda Geçmiş 10
Bu Konuda Yazılmış Yazılmış 10 Makale Yükleniyor
Son Eklenen 10 Makale Yükleniyor
Bu Konuda Yazılmış Geçmiş Makaleler Yükleniyor