Bu site emekli olmuştur. Arşiv amaçlı olarak BT AKADEMİ sponsorluğunda yayın hayatına devam etmektedir.
C#nedir?com
 
YAZAR HAKKINDA
Mustafa Özen
Mustafa Özen
http://www.csharpnedir.com/
İletişme geçmek için tıklayın.
1 Makalesi yayınlanmakta.
Yazar hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Yayınlanan diğer makaleleri için tıklayın.
İlgili etiketler: .net’de connection defined diziye fonksiyon kullanarak messages parametre password projemize server server’da sqlbinary sqlstring yordam ADO.NET/SQL Mustafa Özen
 
YAZI HAKKINDA
Türü : Makale
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
Seviyesi : Orta
Kategori : ADO.NET/SQL
Yayınlanma Tarihi : 12.4.2006
Okunma Sayısı : 30798
Yorum Sayısı : 1     yorum yaz
Site İçi AramaSİTE İÇİ ARAMA
Üye Girişini AçÜye GİRİŞİ
Üye girişi için tıklayın.
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Beni her zaman hatırla
Bir hafta boyunca kullanıcı bilgilerinizi kullanıcı çıkışı yapana kadar hatırlar. (Paylaşılan bilgisayarlarda önerilmez.)
 
Şifremi / Kullanıcı Adımı unuttum.
 
.net TV RSS Serbest KÖŞE (?)
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
emre TAŞ
Silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
Makale Gönder Bende Yazmak İstiyorum
.net TV RSSBlogroll
Turhal Temizer
Conda install environment.yml Package 20.7.2024
Turhal Temizer
Mac OS/X Removing CUDA 20.7.2024
Burak Selim Şenyurt
Rust, WASM, Web Api ve Can-Ban Board ! 20.7.2024
Burak Selim Şenyurt
Kurumsal Yazılımcının Oyun Geliştirme ile İmtihanı 20.7.2024
  Diğer Herşey
Sponsorlar
BT Akademi
Medya Portakal
Video Hosting Sponsoru
Csharpnedir.com bir Ineta üyesidir
Uzman Abi
Her Yönüyle C# - Sefer Algan
C# ile .NET'te SP ve UDF Yazmak
 
Kapat
Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle Arkadaşıma Gönder MySpace Del.Ico.Us Digg Facebook Google Mixx Reddit StumbleUpon
Bugünkü makalemizde SQL Server ve .NET entegrasyonunun getirdiği yeniliklerden olan .NET’de saklı yordam(Stored Procedure) ve kullanıcı tanımlı fonksiyon(User Defined Function) yazılmasını inceleyelim

SQL Server-CLR entegrasyonu ile birlikte, T-SQL yerine bildiğimiz .NET dillerinden biri ile de saklı yordam, User Defined Function vs yazabiliriz. Bunun için öncelikle SQL Server 2005’i, sp_configure saklı yordamını kullanarak "clr enabled" özelliğini aktif hale getirmeliyiz. Aşağıdaki kodları SQL Server 2005’te Query editörüne yazıp, çalıştırın.

sp_configure ’clr enabled’, 1
GO
RECONFIGURE
GO

Kod 1 -Clr Enabled özelliğini aktif hale getirmek

Artık SQL Server 2005’imiz clr ile entegre halinde çalışabilir. Yani .NET’de yazdığımız kodlar SQL Server’da çalıştırılabilir.

Şimdi .NET’i açıp, SQL Server Project oluşturalım. Solution Explorer’da projemiz oluşturulmuş olur. Proje adına sağ tıklayıp, Add menüsünden User Defined Function(Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon) seçeneğini seçip, çıkan iletişim kutusunda yazacağımız fonksiyona bir ad verip projemize ekleyelim. Aşağıda, projemize ekleyebileceğimiz SQL Server tabanlı işlevler görünmektedir.

1.Şekil: SQL Server tabanlı işlevler

Fonksiyonumuzu yazmadan önce kullanmak için küçük bir tablo oluşturalım. Aşağıdaki gibi Users adında üç alandan oluşan bir tablo oluşturdum.

CREATE TABLE Users
(
UserId INT IDENTITY(1,1) PARIMARY KEY not null,
UserName NVARCHAR (30) not null,
Password VARBINARY(32) not null
)

Kod 2-User Tablosu

Tablomuz kullanıcı adı ve şifrelerini tutacak. "Şifre alanı neden varbinary tipinde tanımlandı?" gibi bir soru aklınıza gelebilir. İşte yazacağımız fonksiyon bu kısımla alakalı. Yazacağımız fonksiyon parametre olarak girilen şifreyi alacak ve kriptolayarak geriye kriptolanmış değeri döndürecek. Yazacağımız bir saklı yordam ile bu değer kullanıcı adı ile birlikte tablomuza kaydedilecek.

Şimdi fonksiyonumuzu yazalım. İlk açıldığında sayfadaki kodlar aşağıdaki gibidir.

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using Microsoft.SqlServer.Server;

public partial class UserDefinedFunctions
{
     [Microsoft.SqlServer.Server.SqlFunction]
     public static SqlString Function1()
    {
          // Put your code here
          return new SqlString("Hello");
     }
}

Kod 3-Kullanılan kütüphaneler.

Kodda yapacağımız küçük değişikliklerle birlikte fonksiyonumuzun kodlarını yazmaya başlayalım. Öncelikle Unicode işlemleri için System.Text ve kriptolama işlemi için System.Security.Cryptography isim alanını projemize ekleyelim. Varsayılan olarak UserDefinedFunctions olan sınıf adını bize göre daha anlamlı bir isimle değiştirebiliriz. Ben "MySecurity" olarak değiştirdim. Sınıf içerisindeki ilk satıra bakarsak bir attribute(SqlFunction) belirtilmiş. Yazacağımız kodların saklı yordammı, fonksiyonmu, tetikleyicimi vs olarak algılacağını bu attribute ile belirtmiş oluyoruz. Bir alt satırda işleteceğimiz kodları yazacağımız fonksiyon başlamaktadır. Varsayılan olarak bu fonksiyonun dönüş tipi SqlString’dir. Fakat biz fonksiyonumuzdan binary bir değer döndüreceğimizden dönüş tipini SqlBinary olarak değiştiriyoruz. Hatırlarsanız fonksiyonumuz dışarıdan şifreyi parametre olarak alacaktı. SqlString tipinde bir değişkeni fonksiyonumuza parametre olarak verelim. Fonksiyonumuzun ismini daha anlamlı bir isimle değiştirelim. Ben, "Kontrol" olarak değiştirdim. Şimdi, fonksiyonumuzun kodlarını yazalım. Öncelikle girilen şifreyi Unicode çevirip, byte tipinden bir diziye aktaracağız. Sonra, bu diziyi kriptolama algoritmalarından biri olan SHA1 sınıfı ile kriptolayıp yine byte türünden başka bir diziye aktaracağız. Geriye SqlBinary tipine çevrilecek olan bu dizi dönecektir. Kodlarımız aşağıdaki gibidir.
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using Microsoft.SqlServer.Server;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;
public partial class MySecurity
{
     [Microsoft.SqlServer.Server.SqlFunction]

     public static SqlBinary Kontrol(SqlString sifre)
     {
           UnicodeEncoding uc = new UnicodeEncoding();
           byte[] dizi = uc.GetBytes((string)sifre);
           SHA1 sha = new SHA1CryptoServiceProvider();
           byte[] SifreliDizi = sha.ComputeHash(dizi);
           return (SqlBinary)SifreliDizi;
      }
}

Kod 4-  Kontrol fonksiyonu

İlk satırda sifreyi Unicode çevirmek için UnicodeEncoding nesnesinden bir yavru üye tanımlıyoruz. Sonra, bu üyenin GetBytes fonksiyonunu kullanarak şifreyi byte çevirip diziye aktarıyoruz. Sonra SHA1 algoritmasını kullanmak için SHA1 kripto servis sağlayıcı tanımlıyoruz(RSA, DSA vs. her algoritmanın kendi servis sağlayıcısı vardır). ComputeHash metodu ile kriptolayıp byte türündeki diziye kriptolanmış değeri aktarıyoruz. Bu değeri döndürürken, SqlBinary tipine çeviriyoruz. Fonksiyonumuz dışarıdan SqlString tipinden veri almaktadır. Fonksiyon içerisinde bu değer byte çevrilmeden önce stringe çevrilmektedir. SqlString tipindeki değişkeni stringe çevirmeden derlerseniz hata alırsınız. Çünkü, GetBytes metodu SqlString değil string türünden değer almaktadır. Şimdi projemizi Build edip sonra Deploy edelim. .NET’te kodlarımızı yazdık, derledik. Bakalım, yazdığımız "Kontrol" fonksiyonu SQL Server’da oluşturulmuş mu? SQL Server 2005’i açalım. Object Browser’da Programmability\Functions\Scalar-valued Functions altında yazdığımız fonksiyon görünecektir. Assemblies klasörü altında ise yazdığımız SQL projesinin assemblysi görünecektir. Görüntü aşağıdadır.

2.Şekil: SQL projemizin assmeblysi ve Kontrol fonksiyonu

Fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi, yeni kullanıcı adı ve şifre girmemizi sağlayan bir saklı yordam yazalım. Bu saklı yordamımızı yazarken T-SQL kullanacağız. Sonra T-SQL ile yazdığımız bu saklı yordamı C# ile .NET’de yazacağız. Önce T-SQL’de yazalım. Ekle isimli saklı yordamımız aşağıdaki gibidir.

CREATE PROCEDURE Ekle
(
@UserName nvarchar(32),
@Password nvarchar(32)
)
AS
INSERT INTO Users(UserName,Password) VALUES (@UserName,dbo.Kontrol(@Password))

Kod 5- Ekle saklı yordamı

Dikkat ederseniz, alınan @Password değeri "Kontrol" fonksiyonuna gönderiliyor ve dönen değer tabloda Password alanına kaydediliyor. Evet, kontrolümüzü yazdık, saklı yordamımızı yazdık. Şimdi, bakalım çalışıyormu:)

SQL Server’da Query editörünü açalım ve saklı yordamımızı çalıştıralım.

exec Ekle ’Ninja Kedi’,’Sifre’

Kod 6- Ekle saklı yordamının Query Analizerda çalıştırılması

Tablomuza, UserName "Ninja Kedi" ve Password "Sifre" olan bir kayıt eklenmiş oldu. Tablomuzu açıp eklenip eklenmediğine bakalım. Tablo ismini sağ tıklayıp, Open Table tıklarsak görüntü aşağıdaki gibidir.

 

3.Şekil: Open Table sonucu tablo görüntüsü

Görüldüğü gibi Password alanında sadece binary tipinde bir değer olduğu belirtilmekte ama değer görülmemektedir. Kriptolanmış değeride görmek için tablomuzu select ifadesini kullanarak görüntüleyelim.

"select * from Users" sorgusunun görüntüsü aşağıdaki gibidir.

4.Şekil: Select sorgusunun sonucu

Şimdi, yukarıdaki saklı yordamımızı C# kullanarak .NET’de yazalım. SQL Server projemize geri dönelim. Solution Explorer’da proje ismine sağ tıklayıp Add menüsünden Stored Procedure seçeneğini seçelim. Açılan iletişim kutusunda saklı yordamımıza bir isim verip projemize ekleyelim. Ben, saklı yordamıma Ekle1 adını verdim. Koda dikkat ederseniz bir önceki koddan farkı SqlFunction olan attribute SqlProcedure olarak değişmiştir.

Yukarıda T-SQL ile oluşturduğumuz saklı yordamı ele alalım. @UserName ve @Password adından iki parametre almaktadır. Bu parametreler kullanılarak ekleme işlemi gerçekleştirilmektedir. .NET’de yazacağımız saklı yordam dışarıdan SqlString tipinden iki paremetre almalıdır. Metodun kalıbı aşağıdaki gibidir.

public static void Ekle1(SqlString UserName,SqlString Password)
{
}

Kod 7- Ekle1 metodu

Veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle bir Connection nesnesine ihtiyacımız vardır. Dikkat ederseniz yazdığımız saklı yordamın çalışacağı veritabanı bellidir. En başta .NET’de dil ve proje türü seçerken, proje türü olarak SQL Server Project seçtiğimizde bağlantı ayarlarını ayarladığımız, aşağıdaki gibi bir iletişim kutusu ile karşılaşırız. Yukarıda bu kısma değinmeyi unutmuşum.

5.Şekil: SQL Server Project bağlantı ayarları

Görüldüğü gibi bağlantı ayarlarını en başta ayarlıyoruz. Saklı yordamımızın hangi serverda hangi veritabanında çalışacağı bellidir. Dolaysı ile Connection nesnesini oluştururken ConnectionString özelliği ile bu bağlantı ayarlarını ayarlamamıza gerek yoktur. Aşağıdaki kodla Connection nesnesi tanımlanmaktadır. Saklı yordamımızın çalıştıracağı kodları, oluşturduğumuz Connection nesnesini parametre olarak alan using çerçevesi içerisine yazıyoruz.

SqlConnection baglan = new SqlConnection("context connection=true");

using (baglan)
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into Users(UserName,Password) values (@UserName,dbo.Kontrol(@Password))", baglan);
cmd.Parameters.AddWithValue("@UserName", UserName);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Password", Password);
baglan.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
SqlContext.Pipe.Send("Ekleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. ");
}

Kod 8- Saklı yordamı çalıştıran kod örneği

İlk olarak saklı yordamımızın çalıştıracağı komutu tanımlıyoruz. Sonra kullanılan parametreleri ekliyoruz. Önceden, parametreyi tanımlıyor sonra parametrenin alacağı değeri belirliyorduk. Burada ise Command nesnesinin AddWithValue metodu ile sadece parametre adını ve alacağı değeri yazıyoruz. Parametreler, değer olarak saklı yordamımıza gelen UserName ve Password değerlerini almaktadırlar. Bağlantımızı açıp, komutumuzu çalıştırıyoruz. SqlContext sınıfı metodları ile saklı yordamın sonuçları çağrıldığı yere aktarılabilir. Sadece yordam sonuçları değil herhangi bir bilgiyide aktarabiliriz. Yukarıda SQL Server Messages bölümünde görüntülenmek için, işlem yapıldıktan sonra işlemin gerçekleştirildiğini bildiren bir uyarı gönderilmiştir.

Saklı yordamımızı çalıştırıp, Messages sekmesindeki mesajı görelim. Aşağıda, saklı yordamın çalıştırılması ve Messages sekmesi görülmektedir.

6.Şekil: Messages sekmesi

Sonraki makalede görüşmek üzere.
Makale:
C# ile .NET'te SP ve UDF Yazmak ADO.NET ve SQL Mustafa Özen
  • Yazılan Yorumlar
  • Yorum Yaz
EKİ
18
2006
hocam makale süperdi.Ama .NET 2.0 da UDF ler artık kalkmadı mı onların yerini artık TYPE değimi almamış mıydı? merak ettiğimden soruyorum hocam yanlış anlamayın :))
Sayfalar : 1 
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi için tıklayın.
Üye değilseniz Üyel Ol linkine tıklayarak üyeliğinizi hemen başlatabilirisniz.
 
  • Bu Konuda Son 10
  • Eklenen Son 10
  • Bu Konuda Geçmiş 10
Bu Konuda Yazılmış Yazılmış 10 Makale Yükleniyor
Son Eklenen 10 Makale Yükleniyor
Bu Konuda Yazılmış Geçmiş Makaleler Yükleniyor